8 comments

bara bara baez's picture
bara bara baez
148 pencils

I wish pig tail striked me but wasn't been doing nothing much then flush it up yours isn't ass.

Luz Valdez's picture
Luz Valdez
64 pencils

Hahahahaha the nightmare of Subic ...... zero.

Calibarak's picture
Calibarak
302 pencils

Pleases the fleas no end. Hahahahahaha

saidukaringa's picture
saidukaringa
273 pencils

its' good

Saidu Karinga
The Idiot

http://saidukaringa.yolasite.com/

jakartatung's picture
jakartatung
94 pencils

Ignites your clit

KerryChild's picture
KerryChild
183 pencils

I sincerely hope that was a typo.

Luz Valdez's picture
Luz Valdez
64 pencils

Gata ng niyog .... sitaw .... may konting Daing .... ang sarap ng Kalabasa sa Subic!

misterpanda's picture
misterpanda
282 pencils

pork? pig?

Log in or register to post comments