Advertisement

MSN AD IN CHINA

Client: MSN China

Advertising Agency: Bates 141(Beiing)

Creative Directors: Chu Ge

Art Directors: Boris Zhang ,Ge yang

Copywriter: V Wang

Photographer: Shi Xiaofan (Quentin Shih)

Retoucher: Debin Liu

Advertisement